Projekty realizowane przez SUTW


W trakcie realizacji
1. "Wiosenne wędrówki seniorów" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
2. "Turnieje brydża sportowego" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
3. "Ile wezmętyle dam" czyli pokolenia pokoleniom Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
4. "Spartakiada senioralna 2017" /tryb. art. 19a/ Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk


Zrealizowane
1. "Chcę żyć zdrowiej" zamówienie publiczne - Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
2. "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych o silnych więzach"
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
3. "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych" Fundacja im. Stefana Batorego
4. "Człowiek w przyjaźni z przyrodą" Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
5. "Odrzucić obraz starości w procesie integracji starszego pokolenia" zamówienie publiczne - Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
6. "Zdrowy styl życia starszego pokolenia" zamówienie publiczne - Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
7. "Geneza kultury koronek czółenkowych-frywolitek + warsztaty artystyczne" zamówienie publiczne - Wydział Kultury Urzędu Miejskiego
8. "Muzyka i my" Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
9. "Człowiek człowiekowi jest potrzebny" Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
10. "Bądźmy nadal aktywni"

Zadanie publiczne realizowane na podstawie zawartej umowy nr.183 /rej. FIO 0599/ z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
11. "Uczymy się, bawimy, działamy wspólnie" Współudział w Projekcie Centrum Wolontariatu
12. "Dawnych wspomnień czar" Zamówienie publiczne - Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.
13. "Zdrowie to porzucenie smutku, pesymizmu i niepewności" Zamówienie - Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Słupsku.
14. "Śpiewem czynimy dobro sobie i drugiemu człowiekowi" Zamówienie publiczne - Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.
15. "Spełnienie artystycznych marzeń w jesieni życia"

Zadanie publiczne realizowane na podstawie zawartej umowy nr. 358/rej FIO 2613/2007/ z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
16. "Nadal aktywni" Zamówienie publiczne - Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Słupsku
17. Warsztaty i imprezy artystyczne - rozwijamy telenty Zamówienie publiczne - Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku
18. I Turniej brydża sportowego - zmagania seniorów Zamówienie publiczne - Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku
19. "Aktywni w każdym wieku"

Zadanie publiczne realizowane na podstawie zawartej umowy nr. 24/rejFIO 402/2008 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
20. "Mój Nowy Dom"- wspomnienia słupskich osadników

Konkurs dotacyjny Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"-Seniorzy w akcji
21. "Impreza artystyczna z okazji 5-lecia SUTW" Urząd Miejski Słupsk-Wydział Kultury i Sportu
22. "II Turniej brydza sportowego seniorów Uniwersytetow Trzeciego Wieku"
Urząd Miejski Słupsk-Wydział Kultury i Sportu
23. "Wędrujemy z kijkami" Urząd Miejski Słupsk-Wydział Kultury i Sportu
24. "Warsztaty twórcze-plastyka,teatr,śpiew"
Urząd Miejski Słupsk-Wydział Kultury i Sportu
25. "Śladami Książąt Pomorskich"

Muzeum Historii Polski
26. "Aktywni w wieku 60+"
Zadanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
27. "I Regionalne konfrontacje amatorskich zespołów teatralnych"
Zadanie Powiatu Słupskiego
28. "Aktywność przedłuża życie
- ruch przedłuża zdrowie"
zadanie publiczne Gmina Kobylnica
29. "Warsztaty twórcze
- plastyka, teatr, śpiew"
- kontynuacja
zadanie publiczne Wydziału Kultury i Sportu UM
30. III Turniej Brydża Sportowego Seniorów UTW zadanie publiczne Wydziału Kultury i Sportu UM
31. Wspólne korzenie kultury Pomorza
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
32. Aktywizacja pokolenia seniorów zadanie publiczne Wydzału Zdrowia UM
33. Fryderyk Chopin przyjeżdża zadanie publiczne Starostawa Powiatowego
34. II Regionalne Konfrontacje Amatorskich Zespołów Teatralnych Zadanie Powiatu Słupskiego
35. Dojrzały wiek to nie musi być starość Zadanie publiczne gminy Kobylnica
36. Czesław Miłosz przyjeżdża zadanie publiczne Starostwa Powiatowego
37. Poznajemy się przez sztukę
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Urząd Miasta Słupska dofinansował ten projekt
38. IV Turniej Brydża Sportowego Seniorów UTW zamówienie publiczne Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku
39. Nadmorski Rajd Seniorów czyli 60+ wędruje nad morze, dopóki może zamówienie publiczne Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku
40. Warsztaty twórcze - teatr, śpiew, plastyka - kontynuacja Zadanie publiczne Urzędu Miejskiego Słupsk
41. Opowiedz mi o swoim zaangażowaniu
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Narodowa Agencja Programu Grundtvig "Uczymy się przez całe życie"
42. Organizacja imprezy turystyczno - rekreacyjnej pt."Senior aktywny, senior zdrowy" Zadanie publiczne Urzędu Miejskiego Słupsk
43. Senior na uniwersytecie Zadanie publiczne Urzędu Miejskiego Słupsk
44. V-ty Turniej Brydża Sportowego Seniorów Zadanie publiczne Urzędu Miejskiego Słupsk
45. Janusz Korczak - Dorosnąć do świata dziecka Zadanie publiczne Powiatu Słupskiego
46. Warsztaty twórcze-teatr, śpiew, plastyka - kontynuacja 2012 Zadanie publiczne Urzędu Miejskiego w Słupsku
47. Działamy wspólnie - realizowany od 01.06.2012 - 31.12.2012 Projekt współfinansowany przez Wojewodę Pomorskiego
48. "Przez edukację do aktywności społecznej" Zadanie publiczne współfinanasowane przez Ministarstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych


49. "Jak być aktywnym seniorem w Unii Europejskiej" Projekt współfinansowany ze śrpodków Unii Europejskiej

50. "Poznajemy się przez sztukę"
Zadanie publiczne współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Urzad Miasta Słupsk
51. "Przez edukację do aktywności społecznej" Zadanie publiczne realizowane w ramach II transzy ASOS od 15.08.2013 do 31.12.2013 współfinansowane przez Ministarstwo Pracy i Polityki Społecznej


52. "Uniwersytet Trzeciego Wieku -lek na starość" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
53. "Życie to ruch" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
54. "Integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa-w ramach obchodów 10-lecia SUTW" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
55. "Warsztaty twórcze - teatr, śpiew, plastyka - kontynuacja" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
56. "Wędrówki naszą pasją" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
57. "Musimy,możemy,chcemy spowolnić proces starzenia" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
58. "Wędruj seniorze i ciesz się życiem" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
59. "Seniorzy przybliżają młodzieży twórczość Gombrowicza" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
60. "Warsztaty twórcze -litaratura, teatr, plastyka, śpiew" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
61. "Kino w ramce" Projekt jest finansowany ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu "Seniorzy w akcji"
62. "Turniej brydża sportowego" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
63. "Przestrzeń dla seniora" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
64. "Senior XXI w." Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
65. "Senior w plenerze" Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
66. "Warsztaty twórcze seniorów " Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk
Zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Słupsk